Bülten Sıra No: 2023/5778

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi

09 Haziran 2023, Cuma

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden iletilen bir yazıya atıfla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi, üye ülkelerin birbirlerinin ticareti etkileme potansiyeline sahip teknik düzenlemelerini TTE Anlaşması bağlamında ele aldığı bir platform olup yılda 3 kez İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmekte ve ülkemiz bu platformda Bakanlığınca temsil edileceği belirtilmektedir. TTE Komitesinin bu yılki ikinci toplantısı 21-23 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir.

Anılan yazıda, toplantılar süresince DTÖ üyesi diğer ülkelerin temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi imkânı bulunmakta, ülkemiz delegasyonunca yapılacak resmî girişimlerin yanı sıra, etkinliğin ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştığı teknik engel ve diğer muhtelif olumsuzlukların ilgili ülke temsilcilerine aktarımı ve doğrudan takibinin sağlanması için önemli bir fırsat olabileceği değerlendirildiği belirtilmektedir.

Yaşanan sorunlar ve ilgili ülkeler özelinde dile getirilmesi istenen hususlar noktasında ihracatçılarımızdan 13 Haziran 2023 Salı günü saat 12:30’a kadar ilgili geri bildirimlerini ihkibarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ek: Sorun-Görüş Bildirim FormuBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.