Bülten Sıra No: 2023/5777

ABD Kağıt Torbalar Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması Hk.

09 Haziran 2023, Cuma

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam’ın yanısıra ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (USITC) 31 Mayıs 2023 yapılan başvuru ACCESS’te (ABD Ticaret Departmanı Online Belge Portalı) yayımlandığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Vaşington Ticaret Müşavirliğimiz vasıtasıyla Bakanlığımıza iletilmiş olan yazı ekinde yer alan ABD’li yerli üreticilerin başvuru dilekçesinin incelenmesinden şikâyet konusu kâğıt alışveriş torbalarının ABD Gümrük Tarife Cetveline göre 4819.30.0040 ve 4819.40.0040 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan kâğıt alışveriş çantaları olduğu anlaşılmaktadır. Bahse konu şikâyette üretici/ihracatçı olarak yer verilen firmalar mezkûr şikayetin "Exhibit I-7" kısmında yer almakta olup, ayrıca ekte yer almaktadır. ABD’nin ilgili mevzuatına göre Bakanlık-DoC tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Komisyon-USITC tarafından ise damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yürütülmektedir.

ABD’li yerli üreticiler tarafından anılan soruşturmaların başlatılması için tevdi edilen şikâyetlerin alınmasını müteakip USITC’nin incelemesini başlatması ve 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklendiği belirtilmektedir. DOC ise şikâyet başvuruları sonrasında soruşturmaların açılıp açılmaması yönündeki nihai kararını 20 gün içerisinde verileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz menşeli kâğıt alışveriş torbalarında damping soruşturması açılmasına ilişkin resmi bildirim henüz yayımlanmamış olup, mezkûr bildirimin yayımlanmasını müteakip ilgili süreçler, soruşturma takvimi, soruşturmaya taraf olacak ihracatçıların izlemesi gereken diğer prosedürlere dair ilgili firmalarımızın bilgilendirileceği ifade edilmektedir.

Ek:

1-Başvuru Dilekçesi

2-Firma ListesiBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.