Bülten Sıra No: 2022/5342

BMGK Komitesi Bildirimi Hk.

07 Haziran 2022, Salı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen ve ülkelere DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin malvarlığı dondurulması, silah ambargosu ve seyahat yasağı yaptırımları uygulanması yükümlülüğü getiren listeye ilişkin BMGK Komitesi bildirimi iletilmiş olup, ilgili bildirim ekte iletilmektedir.

Yazıda devamla, DAEŞ, El-Kaide ve iltisaklı şahıs, grup, teşebbüs ve oluşumlara ilişkin yaptırım listesinin tümüne https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list  adresinden ulaşılabildiği

ifade edilmektedir.

Ek: BildirimBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.