Bülten Sıra No: 2022/5332

Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yargıya İntikal Eden Hususlar Hakkında

30 Mayıs 2022, Pazartesi

TİM'den alınan yazıda;

2011 yılında yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu'nun onuncu yılı münasebetiyle, Adalet Bakanlığı tarafından yargı, iş dünyası ve akademik camia temsilcilerinin katılımıyla bir seminer/çalıştay yapılmasının planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe hazırlık kapsamında Türk Ticaret Kanunu özelinde, yargıya intikal etmiş veya edebilecek hususlarda ticari yaşamının sürat, etkinlik ve güvenilirliğine engel teşkil ettiği düşünülen sorunlar ve varsa çözüm önerilerinin en geç 02 Haziran 2022 Perşembe saat 10.00'a kadar ekteki form doldurarak Genel Sekreterliğimizin konfeksiyonarge@itkib.org.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.