Bülten Sıra No: 2022/5289

“Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı ile Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma”nın Onaylanması hakkında

25 Nisan 2022, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere ülkemiz ile Fas arasında 7 Nisan 2004 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın Madde 17’sinde düzenlenen “Geçici Uyum Önlemleri”ne göre, Fas, bebek endüstriler veya yeniden yapılanma geçiren veya özellikle önemli toplumsal sorunlara neden olabilecek ciddi güçlüklerle karşılaşan endüstriler bakımından, 5 yılı aşmayacak bir süre için, gümrük vergilerinin yükseltilmesi şeklinde geçici uyum önlemleri uygulamaktaydı.

Bu çerçevede, Fas, 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ülkemizden hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri de dahil olmak üzere belirli ürünlerin ithalatında %40 olarak uygulanan MFN oranının %90’ı olan %36 oranında ilave gümrük vergisi uygulaması başlatmış ve söz konusu uygulamanın, 2022 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülmüştü.

Öte yandan, 24 Nisan 2022 (dün) tarihli ve 31819 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı 5521) ile, “Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı ile Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma”nın onaylanmasına karar verilmiştir.

Mevcut STA’nın tamamlayıcı bir parçası olarak öngörülen söz konusu anlaşma ile halen Fas tarafından ülkemizden yapılan aralarında hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinin de dahil olduğu belirli ürünler için MFN oranının %90’ı oranında uygulamakta olan ilave gümrük vergilerinin 5 yıllık bir dönem boyunca daha uzatılması öngörülmüştür. Ayrıca söz konusu uygulamanın ilk 5 yıllık dönemin sona ermesinden sonra, ihtiyaç görülmesi halinde ikinci bir 5 yıllık dönem daha uzatılmasının mümkün olması öngörülmektedir.

Dolayısıyla Fas’ın ülkemizden yapılan hazır giyim ve konfeksiyon ithalatında halen uygulamakta olduğu %36 oranındaki gümrük vergisinin, yıllık bazda Fas’ın uygulamaya koyacağı MFN oranına göre değişmesi mümkün olmakla birlikte, ilk etapta 2027 yılına kadar ve ihtiyaç görülmesi halinde 2032 yılına kadar uygulanmaya devam edilmesi mümkün olmuştur.

Sözkonusu Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220424-2.pdf bağlantısından ulaşım sağlamak mümkündür.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.