Bülten Sıra No: 2021/5109

Form A-Avrasya Ekonomik Birliği Hk.

18 Kasım 2021, Perşembe

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfta bulunularak, Avrasya Ekonomik Komisyonu’nun 05.03.2021 tarihli ve 17 no.lu Konsey Kararı uyarınca;

 

Gelişmekte olan Ülke Listesinde bulunan 103 ülkeden, aralarında ülkemizin de bulunduğu 75 ülkenin, En Az Gelişmiş Ülke Listesinde yer alan 50 ülkeden ise 2 ülkenin GTS listesinden çıkarılmasına karar verildiği ve söz konusu kararın 12.10.2021 tarihi itibarıyla uygulamaya konulacağı;

 

Dolayısıyla daha önceden Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) tarafından gelişmekte olan ülkeler statüsünde kabul edilen ülkemizden, GTS uygulanan ürünlerde* Rusya Federasyonu ve diğer AEB ülkelerine ithalatındaki gümrük vergilerinin %25’i oranında indirim yapılmak suretiyle ithalatta tercihli rejimden (GTS) yararlanabildiği;

 

Ancak, işbu Kararın uygulamaya konulması ile birlikte Rusya Federasyonu’na yönelik ihracatımızda vergi avantajı sağlayan Form A belgesinden kaynaklanan avantajın ortadan kalkacağı, 13 Ekim 2021 tarihli (Bülten Sıra No: 2021/5075) bültenimizde yer almıştı.

 

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfta bulunularak, AEB’nin söz konusu kararının AEB’ye üye olan tüm ülkeler tarafından geçerli olduğu ve anılan tarih itibariyle, ülkemizden tüm AEB ülkelerine** tercihli tarifeden yararlanılmak üzere Form A belgesi düzenlenemeyeceği belirtilmektedir.

 

*GTS’den faydalanan ürünler listesinde sınırlı sayıda tekstil ve hammaddeleri ile halı ürünleri yer alırken, hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ile deri ve deri ürünleri yer almamaktadır.

**AEB Ülkeleri, Rusya, Kırgızistan, Kazakistan, Ermenistan ve Belarus’tur.

 

Ek: GTS'den faydalanan ürün listesi (27 sayfa)Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.