Bülten Sıra No: 2021/5035

Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İplerine İlişkin Bilgilendirme

14 Eylül 2021, Salı

Sayın Üyemiz,

 

TİM tarafından iletilen bir resmi yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Bakanlık tarafından 2021 yılı okul dönemi tekstil ürünlerinde gerçekleştirilen denetimlerde söz konusu ürünlerin Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği uyarınca “TS EN 14682-Çocuk giysilerinde güvenlik-çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri – Özellikler” standardına uygun olmamasından doğan  güvensizliklere ilişkin Bakanlıkça idari para cezası, ilan, piyasaya arzının yasaklanması ve piyasadan toplatılması yaptırımlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

RAPEX (Topluluk Hızlı Alarm Sistemi) tarafından son 3 yılda toplanan ürünlerle ilgili yapılan 148 bildirimden 54'ünün AB üyesi ülkelerce çocukların sağlığı açısından riskler taşıdığı belirtilmiştir. Bu ürünlerin piyasa denetiminin Bakanlık tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. Ek olarak, 12/3/2021 tarihinde yürürlüğe giren 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu gereğince AB üyesi olmayan ülkelere ihraç edilecek ürünlerin güvenli olması gerekliliğini hüküm altına alarak, uygun olmayan ürünlere yönelik yeni yaptırımlar öngörülmektedir.

Bu kapsamda hem çocuklarımızın sağlığını korumak hem de AB'de Türk ürünlerinin imajını koruyarak olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için üretici ve ihracatçılarımızın bahsi geçen mevzuat ve standartlara dikkat etmesi gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.