Bülten Sıra No: 2021/4904

Ufuk Avrupa Programı İklim, Enerji ve Mobilite, Dijital, Endüstri ve Uzay Kümeleri Tanıtım Etkinliği

03 Mayıs 2021, Pazartesi

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı ve 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan ve 2021-2027 döneminde uygulanacak Ufuk Avrupa Programı kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılmasının hedeflendiği, programın ülkemizdeki koordinasyonun TÜBİTAK tarafından sağlandığı belirtilmektedir.

 

Ufuk Avrupa Programının iklim, enerji, mobilite, dijital, endüstri ve uzay alanlarındaki 2021-2027 dönemindeki ilk proje teklif çağrılarının önümüzdeki haftalarda açılması beklenmekte olup söz konusu çağrılar kapsamında temel araştırma projelerinden pazara açılma ve ticarileşmeye kadar, tüm aşamalardaki teknoloji geliştirme faaliyetleri desteklenecektir. Bu kapsamda, araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, erken aşama teknoloji tabanlı girişimler, kamu kurumları, KOBİ'ler ve firmalar program çağrılarına başvuru yapabilecektir.

 

Bu kapsamda 4 Mayıs 2021 Salı günü saat 13.30'da Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un açılış konuşmacısı olarak yer alacağı ve İklim, Enerji, Mobilite, Dijital, Endüstri ve Uzay Kümeleri alanındaki desteklerin tanıtılacağı çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Anılan etkinlikte, Ufuk Avrupa Programına ilişkin genel ve alan özelinde sunumlar gerçekleştirilecek olup etkinliğin kayıt bilgileri ekli programda ve detayları https://www.ab.gov.tr/52518.html  adresinde de yer almaktadır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.