Bülten Sıra No: 2021/4900

Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hk.

30 Nisan 2021, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Resmi Gazetede bugün yayınlanan Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 3.maddesi gereği,

Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla,

  1. İbraz süresinin son günü 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasına isabet eden çekler, bu tarihler arasında ibraz edilemez, 1.6.2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilir.
  2. 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında, bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz, ihtiyati haciz kararı verilemez ve başlamış olan takipler durur.
  3. 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30.4.2021 ila 31.5.2021 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamaz.

İlgili kanun metni ekte yer almaktadır.

Ek - Kanun MetniBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.