Bülten Sıra No: 2021/4878

ABD Menşeli Pamuk İthalatına Yönelik Antidamping Uygulamasının Yürürlükten Kalkması Hakkında

20 Nisan 2021, Salı

17 Nisan 2016 tarihli 29687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 2016/7 numaralı Tebliğ ile ABD menşeli 5201 GTİP’li “karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk” ithalatına yönelik olarak Ticaret Bakanlığımız tarafından %3 oranında uygulanan dampinge karşı önlem uygulaması, tebliğin yayım tarihinden itibaren 5(Beş) yılın 17.04.2021 tarihi itibariyle dolması ve Bakanlığın söz konusu önlemin devamına yönelik herhangi yeni bir soruşturma açmaması nedeniyle yürürlükten kalkmıştır.

 

5 yıldır uygulanmakta olan ve yürürlükten kalkan söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.