Bülten Sıra No: 2021/4875

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ile Endüstrilerde Su ve Değerli Madde Geri Kazanımı Eğitimi

19 Nisan 2021, Pazartesi

Avrupa Birliği (AB), Ufuk 2020 kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE)’nün ortak olduğu “ZERO BRINE – (Su ve minerallerin tedarik zincirinin yeniden tasarlanması endüstriyel işletmelerin faaliyetleri ile ortaya çıkan tuz içerikli atık su akımından (brine) döngüsel ekonomi yaklaşımı ile kaynakların geri kazanımı)” projesinde, çeşitli endüstriler tarafından atık olarak üretilen sulardan tuzların (magnezyum, potasyum tuzları, sodyum klorür, karbonatlar ve diğer tuzlar) geri kazanılması ve bu yolla hammadde tasarrufu sağlanması, su ve enerjinin (atık ısı geri kazanımı yoluyla) geri kazanılarak yeniden kullanılması amaçlanmaktadır.

 

ZERO BRINE projesi, çevresel, ekonomik ve sosyal faydaları göz önüne alarak döngüsel ekonomiye katkı sağlayabilecek kaynaklar için teknik çözümler ve endüstriyel simbiyoz gibi kavramların uygulanmasına olanak sağlayacak ileri düzeyde fırsatlar geliştirmektedir. Bu kapsamda, 21-22 Nisan 2021 tarihinde TÜBİTAK MAM ÇTÜE koordinasyonunda döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ilgili temel kavram ve göstergelerin yanı sıra, dört farklı ülkede proje kapsamında uygulanan pilot/demo çalışmaları ile elde edilen çıktıların paylaşılacağı “Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ile Endüstrilerde Su ve Değerli Madde Geri Kazanımı” başlıklı bir çevrim içi eğitim programı düzenlenecektir. Eğitimin ilk gününde (21 Nisan 2021) kamu kurumları, üniversiteler, sanayi odaları ve organize sanayi bölge yöneticileri, dernek ve birlikler, ikinci gününde ise (22 Nisan 2021) endüstriyel işletme temsilcilerine yönelik içerikler paylaşılacaktır.

 

İlgili eğitim programı konusunda ayrıntılı bilgi ve katılım için kullanılacak olan linkler aşağıda yer almaktadır.

 

Katılım için: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__ZYE_KNUNVBSV1AwM09LTTgxUkJUOEoyQkM4WElSSS4u

 

Ayrıntılı bilgi için: https://mam.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/enstitumuzden-21-22-nisan-tarihleri-icin-cevrimici-egitim-duyurusu

 

Program için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.