Bülten Sıra No: 2021/4870

Birleşik Krallık STA'sı Menşe Protokolü Revizyonu hakkında

16 Nisan 2021, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

14 Nisan 2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye – Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Prokollerini Değiştiren 2/2021 sayılı Kararına göre Birleşik Krallık ile ülkemiz arasında yürürlükte olan STA’nın Menşe Protokolünde bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Buna göre, menşe kurallarına ilişkin aşağıdaki temel değişikliklerin yapıldığı görülmektedir:

 

•          AB hariç diğer ülkelerle kümülasyon imkanı tamamen kaldırılmıştır.

•          İngiltere’ye ihracatta üçüncü ülke girdilerine ait TEV ödemesi yapılmayacaktır, başka bir ifade ile gümrük vergisi ödemeden Dahilde İşleme Rejimi ile girdi ithalatı mümkün hale gelmiştir.

•          Baskılı dokuma hazırgiyim ürünlerine yönelik menşe kurallarında bayan giyim ürünlerinin hariç tutulmasından vazgeçilmiş ve bu ürünler için ithal kumaşa baskı işlemi yapılarak menşe kazanılması mümkün hale getirilmiştir.

•          Ayrıca uzun dönem tedarikçi beyanı getirilmiş ve menşe beyanına ilişkin ilave düzenlemeler yapılmıştır.

 

Sözkonusu mevzuat değişikliğine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414M1-1.pdf bağlantısından erişilmekte olup, Genel Sekreterliğimiz tarafından hazırlanan bilgi notu ekte ayrıca yer almaktadır.

 

Ek: Bilgi NotuBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.