Bülten Sıra No: 2021/4846

Askıya Alma Rejimi Çerçevesinde Sanayi Ürünlerinde Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması Uygulaması ve Kota Başvuruları Hakkında

31 Mart 2021, Çarşamba

TC. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı hatırlatılmakta ve bu çerçevede AB ya da Türk firmalarınca 01/01/2022 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste paylaşılmış olup ekte yer almaktadır.

 

Üyelerimiz, söz konusu listenin GTİP’den ziyade ürün tanımlarını inceleyerek, tanımı karşılayacak üretimin bulunmaması durumunda Bakanlığa askıya alma başvurusu yapabilmektedir. İtirazlara ilişkin formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

 

 

Ek: Liste

 

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

  • Muhammet HARTAVİ                    Uzman                      T: 0 312 204 95 84  E: hartavim@ticaret.gov.tr  
  • Emre DEMİR                                   Uzman                      T: 0 312 204 99 59  E: demire@ticaret.gov.tr  

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

  • Fundagül BACI                                Uzman                      T: 0 312 204 91 46   E: bacif@ticaret.gov.tr 
  • Fatma Hilal YÜNEY                        Mühendis                 T: 0 312 204 92 96   E: yuneyf@ticaret.gov.tr


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.