Bülten Sıra No: 2021/4842

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Hk.

26 Mart 2021, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Resmî Gazetede bugün yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/15) kapsamında Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı 5903.20 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri” (PÜ suni deri) ithalatına ilişkin olarak Yönetmeliğin 38 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

 

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde teminata bağlanmasına karar verilmiştir.

 

 

 

İlgili Tebliğ için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210326-12.htmBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.