Bülten Sıra No: 2021/4725

5402.47 Gümrük Tarife Pozisyonu Altında Yer Alan “Diğerleri, Poliesterlerden İplik” Ürününe Yönelik Yürütülen Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında

11 Ocak 2021, Pazartesi

09.01.2021 tarih ve 31359 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ:2021/1) ile Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Malezya menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “Diğerleri, poliesterlerden iplikler” ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.

 

Bu çerçevede;

 

Hindistan ve Malezya için aynı tutarlarda, ÇHC için ise değiştirilerek uygulanmasına devam edilen dampinge karşı önlemler aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilecektir.

 

GTİP

EŞYANIN TANIMI

MENŞE ÜLKE

FİRMALAR

DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM (ABD DOLARI/KG)

5402.47

Diğerleri Poliesterlerden iplikler

Malezya

Recron (Malaysia) SDN.Bhd.

0,15

Diğerleri

0,17

Hindistan

Reliance Industries Limited

0,15

Alok Industries Ltd.

Welknown Polyester Ltd.

Diğerleri

0,17

Çin Halk Cumhuriyeti

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology İndustrial Co. Ltd.

0,25

Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd.

Jiangsu Deli Chemical Fibre Co. Ltd.

Jiangsu Shenghong Science and Technology Co. Ltd.

Jiangsu Zhongiu Technology Development Co. Ltd.

Diğerleri

0,3

 

 

 

 

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ:2021/1) için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210109-3.htmBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.