Bülten Sıra No: 2020/4704

Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı Hk.

25 Aralık 2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yönetmelik”in, 4703 sayılı Kanunun altında 2001 yılından beri yürürlükte olduğu, ancak, anılan Yönetmeliğin 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere 12 Mart 2020 tarihinde yasalaşan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunuyla getirilen yenilikler kapsamında revize edilmesi ihtiyacının doğduğu bildirilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, AB’nin Haziran 2019’da yayımladığı 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin Tüzük ile AB’deki piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin kuralları güncellemiş olduğu belirtilerek Gümrük Birliği kapsamında söz konusu Tüzüğün uyumlaştırılması gerektiği ifade edilmekte ve bu çerçevede, "Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" hazırlandığı bildirilmektedir.

 

Bununla birlikte, 7223 sayılı Kanun’un yürürlüğe girişinin, son dönemde oldukça yaygınlaşan e-ticaret yoluyla satışa sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi için de yasal dayanak sağlamış olduğu, bu kapsamda, “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hazırlandığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu taslaklar hakkındaki görüşlerinizin aşağıda yer alan görüş bildirme formu formatında en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr  adresine bildirilmesi gerekmektedir.

 

 

Ek: 1- PGD Yönetmelik Taslağı

       2- PGD Yönetmelik Taslağı Gerekçe

       3- E-PGD Yönetmelik Taslağı

       4- E-PGD Yönetmelik Taslağı Gerekçe

 

 

TASLAKLAR HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRİLMESİNDE KULLANILACAK FORM

 

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme

 

Teklif

 

 

Taslak Maddesi

Görüş ve Değerlendirme

Teklif

1-

 

 

2-

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.