Bülten Sıra No: 2020/4701

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuru Süresinin ve Kısa Çalışma Ödeneğinin Sürelerinin Hakkında

23 Aralık 2020, Çarşamba

Sayın Üyemiz;

 

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3316 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesi ile 1/1/2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için başvuru tarihi 31/1/2021 olarak düzenlenmiştir.

 

Ayrıca yine aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 3317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesi ile 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi den sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan iş yerleri için ödeneğin süresi 28/2/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

 

Bugün itibari ile yürürlüğe giren 31343 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf adresinden;

31317 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.