Bülten Sıra No: 2020/4693

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) İle Belirlenen Yeni Ücretler Hakkında

17 Aralık 2020, Perşembe

Sayın Üyemiz;

17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:169) ile 01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

 

- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve 60 TL olarak uygulanmakta olan usulsüzlük cezasının 173,00 TL olarak;

 

- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücretinin ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücretinin kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için 58,84 TL olarak;

 

-Gümrük Yönetmeliğinin;

a) Gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya dair ilgili mercileri düzenleyen 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 500.000,00 TL’lik tutarın 545.000,00 TL,  (b) bendinde belirtilen 5.000.000,00 TL’lik tutarın 5.455.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen 5.000.000,00 TL’lik tutarın 5.455.000,00 TL olarak,

 

b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 173,00 TL olarak uygulanacağı belirtilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.