Bülten Sıra No: 2020/4689

Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik Hk.

10 Aralık 2020, Perşembe

Sayın Üyemiz,

 

Resmî Gazete’de bugün yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler”

 

MADDE 205- (4) Bu maddede bahsi geçen önlemlere, ilave gümrük vergisine veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklere tabi eşyadan;

 

 

Önceki hali

ç) Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği çerçevesinde eşyanın serbest dolaşım statüsünü tevsiken A.TR Dolaşım Belgesi ibraz edilmesi halinde, ithalata konu eşyanın menşeini belirleme konusunda Bakanlıkça belirlenen risk kriterleri uyarınca saptanan durumlar saklı kalmak kaydıyla,

menşe şahadetnamesi aranmaz.

 

Yeni hali

ç) Türkiye ile AB arasında gümrük birliği tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının ticaret politikası önlemlerine ilişkin 47 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, AB’ye üye ülkelerden A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelen eşyanın serbest dolaşıma girişinde,”

menşe şahadetnamesi aranmaz.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.