Bülten Sıra No: 2020/4643

İTKİB Genel Sekreterliği Yeni Çalışma Saatleri Hakkında!

10 Kasım 2020, Salı

Değerli İhracatçımız;

 

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pandemi konusunda verilen tavsiye kararı ve İçişleri Bakanlığının 03.11.2020 tarih ve 18089 sayılı Genelgesi doğrultusunda yapılan değerlendirmeler neticesinde Bakanlıklara bağlı ve ilgili Kurum ve Kuruluşlar için 09:00-16:30 olarak uygulanmasının kararlaştırılmıştır.

 

İstanbul Valiliği tarafından İstanbul ilinde uygulamada yeknesaklığın sağlanması amacıyla verilmiş olan bu ve diğer tavsiye kararları çerçevesinde 11.11.2020 tarihinden itibaren İTKİB Genel Sekreterliği mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 09:00 – 16:30 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.