Bülten Sıra No: 2020/4523

Türkiye-Fas STA'sı Hakkında

04 Ağustos 2020, Salı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, ülkemiz ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17’nci maddesine göre, ülkemizden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı 31 Aralık 2021 tarihine kadar mevcut MFN oranının % 90’ı oranında kesin korunma önlemi Fas tarafından yürürlüğe konulduğu hatırlatılmaktadır.

Yazının devamında, bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 27 Temmuz 2020 tarihli ve 6074/211 sayılı sirkülerde özetle, 27 Temmuz 2020 ve 6903 sayılı Fas Resmi Gazetesinde yayımlanan “2020 Yılı Değiştirilmiş Finans Kanunu”

uyarınca, ortak vergi rejimi kapsamında % 30 gümrük vergisi oranına tabi olan tüm ürünler için söz konusu verginin % 40’a yükseltilmesinin öngörüldüğü, dolayısıyla Türkiye’den ithali gerçekleşen ve % 30 oranına tabi olan tekstil ve hazır giyim ürünlerine karşı uygulanan verginin

buna bağlı olarak 27 Temmuz 2020 tarihinden itibaren % 40 gümrük vergisi oranı baz alınarak hesaplanacağı belirtilmektedir.

Bahse konu gümrük sirkülerinin ekinde yer alan Türkiye menşeli ve korunma önlemine tabi olan ürünlerin yeni uygulamaya göre güncellenmiş oranlarını içerir Fransızca listesi ekte yer almaktadır.

 

EK: Fransızca Gümrük Sirküleri için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.