Bülten Sıra No: 2020/4451

2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Tebliğin Müeyyide Hükümleri Hakkında

05 Haziran 2020, Cuma

Sayın Üyemiz,

 

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ile 2017/4 sayılı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında aynı destek kalemlerine ilişkin firmaların başvuruda bulunmayacaklarını ilişkin taahhüt verdiklerini, bu kapsamda alınan haksız ödeme olması halinde Tebliğ’in 21. Maddesinde bahsi geçen aşağıdaki müeyyide hükümlerinin uygulanacağı hatırlatılmaktadır:

 

  • Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
  • Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini, usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirket/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.
  • Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, ilgililerin haklarında kanuni işlem yapılır.
  • Destek kapsamındaki faaliyetler çerçevesinde hizmet sağlayan kurum/kuruluşların bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun olmayan faaliyetlerinin veya yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi halinde; faaliyet destek kapsamından çıkarılır. Söz konusu kurum ve kuruluşlardan alınacak hizmetlere ilişkin faaliyetler Bakanlığın kapsamdan çıkarım bildirim yazısı evrak çıkış tarihinden itibaren en az altı ay süresince destek kapsamına alınmaz.

 

Önemle duyurulur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.