Bülten Sıra No: 2020/4446

Müşavirlik / Ataşelik Kadrolarının Münhal Olduğu Ülkeler; Onaydan Müstesna Belgeler ve Yerinde İnceleme Formları Hakkında

03 Haziran 2020, Çarşamba

T.C. Ticaret Bakanlığının 06.04.2020 tarihli bir yazısında; ihracat yönelik devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların CoVID-19 salgını nedeniyle yaşanması muhtemel mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen bir dizi önlem alındığı ifade edilmekteydi.

 

Bu defa; yine T.C. Ticaret Bakanlığının 22.05.2020 tarihli bir başka yazısında, daha önceki yazılarında belirtilen önlemlerin hangi durumları kapsadığı hangilerini kapsamadığı hususlarına açıklık getirilmiştir. Buna göre; 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”; 2008/2 sayılı “Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ” 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” bağlamında:

 

  • Yalnızca destek süresi 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) dolacak olan birim kira desteği yararlanıcısı firmalar için, 2020 yılına ait yerinde incelemeler gerçekleştirilmeksizin destek başvurularının sonuçlandırılması mümkündür.

  • Yalnızca başvuru ve eksik tamamlama süresi 30.06.2020 tarihine kadar olan süreçte (bu tarih dahil) dolacak olan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onayına konu yurt dışında düzenlenen belgeler ilgili onay zorunluluğu dışında bırakılmıştır. Bu bağlamda; ödeme tarihi 2020 yılı içinde olan harcamalara ilişkin söz konusu belgelerde ilgili ülke Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri onayı bulunması gerekmektedir. (Örneğin; 31.12.2019 ve öncesi ödeme tarihli harcamaya ilişkin belge Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onayı olmaksızın destek başvurusuna konu olabilmekte ve fakat 01.01.2020 ve sonrası ödeme tarihli harcamaya ilişkin belge ilgili onay olmaksızın destek başvurusuna konu olamamaktadır. Zira; 01.01.2020 ve sonrası ödeme tarihli bir harcamaya ilişkin 6 aylık başvuru süresi 02.07.2020 tarihinde zaman aşımına uğrayacak olup bu tarih 30.06.2020’den daha sonradır.)

  • Münhal kadro bulunması nedeniyle Ticaret Müşavirlikleri / Ataşelikleri tarafından onaylanamayan belgeler yukarıda ifade edilen istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu belgeler; Genel Sekreterliğimizce, ilgili ülke Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri evrak kayıt sistemine alındıklarının “evrak giriş tarihi ve sayısı, teslim alındı teyidi e-postası, kargo teslim makbuzu vb evraklar ile şirketler tarafından tevsik edilmesi durumunda” ve ancak Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğince onayını müteakiben incelemeye konu edilebilecektir.

  • Ticaret Müşavirliği/ Ataşeliği kadrosunun bulunmadığı ve başka bir ülkede bulunan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine akredite olmayan ülkelere ilişkin destek başvuruları istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu ülkelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin mevzuat uyarınca destek kapsamında değerlendirilmesi imkanı bulunmamaktadır.

  • Başvuru ve eksik tamamlama süresi 30.06.2020 tarihinden sonra dolmakla birlikte, destek başvurusunun Covid-19 kapsamında düzenlenen istisnalar dahilinde olduğu zannıyla Genel Sekreterliğimize iletilmiş başvurular incelemeye alınmayacak olup başvuruların Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği onaylı belgelerle birlikte mevzuatta öngörülen süreler içerisinde yenilenmesi gerekmektedir.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.