Bülten Sıra No: 2020/4439

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar Kapsamında Aranan Belgelerin İbrazı Hakkında

02 Haziran 2020, Salı

CoVID-19 salgını nedeniyle firmaların yaşayabileceği mağduriyetin önüne geçilmesini teminen, 2014/8 sayılı Karara ilişkin Genelgenin 8. maddesinin 1. fıkrasının ilk cümlesindeki: “Sistem belge/sertifikası haricindeki yenileme giderleri bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir ”  hükmü bağlamında ibraz edilmesi gereken gümrük beyannamesi,  01.01.2020 tarihi itibari ile düzenlenmiş olan sertifikalar için 2020 takvim yılı içinde aranmayacaktır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.