Bülten Sıra No: 2020/4406

Irak KIBY Gümrük Muafiyetleri

05 Mayıs 2020, Salı

Sayın Üyemiz,

 

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Irak'ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler gibi işler kapsamındaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünler ile yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (KIBY)'de üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının bulunmakta olduğu ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla, Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla, İbrahim Halil Hudut Kapısının içinde olduğu KIBY’deki tüm gümrüklerde, Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020'de yayımlanan talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği bildirilmektedir.

 

Yazıda, kaldırılan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamul/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı belirtilmektedir.

 

 

Ek: KararBültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.