Bülten Sıra No: 2019/3792

Irak Gümrüklerde Tek Uygulama ve Vergi Tarifeleri Hakkında

11 Mart 2019, Pazartesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıya atıfla, Irak'ta 17 Şubat 2019’da tek gümrük uygulamasının yürürlüğe konulması üzerine, yeni uygulamalar ve vergi tarifeleri hakkında bilgi almak, bu konularda ihracatçılarımız tarafından Erbil Ticaret Ataşeliğimize iletilen diğer hususları görüşmek üzere Ataşeliğimizce Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı ile 19 Şubat 2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildiği  bildirilmektedir.

Anılan yazının devamında, yapılan görüşme kapsamında yeni gümrük tarife cetvelinin fasıllarında yer alan GTİP'ler itibarıyla tespit edilen 'gümrük vergisi oranları', 'hesaplamaya esas referans birim kıymeti' ve 'birim miktar cinsi' bilgilerinden oluşturulan tabloya yer verilmekte olup, yeni uygulama sürecinde ihracatçılarımızın vergi oranlarına ilişkin bilgi taleplerini, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtmek suretiyle erbilgumruk@ticaret.gov.tr  e-posta

adresine iletilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

EK: Irak Yeni Gümrük Vergileri Tarife Cetveli Özeti ve Örnek Hesaplama için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.