Bülten Sıra No: 2018/3671

Ortak Transit Ülkelerine Eşya Taşınması Hakkında

10 Aralık 2018, Pazartesi

                T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; Ülkemizin 01.12.2012 tarihinden beri aktif tarafı olduğu Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf ülkelere yapılan taşımalarda; eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde taşınmasının Ortak Transit Rejimi yerine Ulusal Transit Rejimi (TR) kapsamında yapılarak kara sınır kapılarında sonlandırılmasının, gerek ülkemiz gerekse de komşu ülke sınır gümrük idarelerinde ilave kontrol ve iş yükü gerektirdiği, bu durumun da transit rejimine konu eşyanın yurt dışı edilmesi sürecini olumsuz etkilediği ve kara sınır kapılarında da tıkanıklıklara neden olabildiği yönünde tespitler yapıldığı ifade edilmektedir.

                Anılan yazının devamında; Bakanlık Makamı’nın 28.11.2018 tarihli onayı uyarınca Ortak Transit Sözleşmesi’ne taraf ülkelere gönderilmek üzere, söz konusu ülkelere açılan kara hudut kapılarımıza (İpsala, Hamzabeyli, Kapıkule)  sevk edilecek eşyanın, Ulusal Transit Rejimi kapsamında TR rejim kodu altında sevk edilmesine 10.12.2018 tarihi itibari ile son verilmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

                Bu çerçevede; 10.12.2018 tarihi itibarıyla söz konusu kapılara eşya sevkinin Ortak Transit Rejimi kapsamında (T1/T2 belgesi) veya TIR karnesi ile yapılması gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.