Bülten Sıra No: 2018/3660

İhracat Kıymet Araştırmasına Dair Genelge Hakkında

30 Kasım 2018, Cuma

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ihracatta kıymet araştırmaları 14.10.2016 tarih 2016/14 sayılı Genelge  doğrultusunda gerçekleştirildiği, anılan Genelge kapsamında ihraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Bölge Müdürlüğü’ne iletildiği ve yapılan incelemede gerek görülmesi halinde ilgili ihracatçı birliği görüşü alındığı ifade edilmekte ve ihracat kıymet araştırmalarının sadece eşya kıymetine bağlı olmayıp, mükellefin ihracatla birlikte teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanıp yararlanmadığı hususlarını da etkilediği belirtilmektedir.

Anılan yazının devamında; ihracatta kıymet araştırmasına ilişkin 14.10.2016 tarih 2016/14 sayılı Genelge uygulamaları ile ilgili olarak ihracatçılarımızın bir takım sorunlar yaşadıkları, anılan Genelgeden önce 2011/49 saylı Genelgenin yürürlükte olduğu, ancak Bakanlıklarına intikal eden çeşitli şikayetler neticesinde söz konusu Genelgede revize yoluna gidilerek 2016/14 sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Kıymet araştırmalarının bir sisteme konulması ve mükellef şikayetlerinin asgari düzeye indirilmesini teminen mezkur Genelgenin uygulanmasına ilişkin ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin bildirilmesi halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede firmalarımızın, 14.10.2016 tarih 2016/14 sayılı Genelge uygulamalarına dair yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini 07.12.2018 Cuma gününe kadar konfeksiyonarge@itkib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.