Bülten Sıra No: 2018/3527

17 Temmuz 2018, Salı
İlgili Birim/Kurum: UYGULAMA ŞUBESİ

Ek Bilgi ve Belge Talebi Hakkında Önemli Duyuru

Sayın Yetkili/İlgili;
 
Bilindiği üzere, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmektedir.
 
Ayrıca, ilgili tebliğin 4. maddesi "Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir." hükmünü amirdir.
 
Bu bağlamda, daha önce 18/07/2018 tarihinde başlayacağı duyurulan 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya dair yapılacak kayıt belgesi başvurularına ilişkin ek bilgi ve belge uygulamasının başlangıç tarihi 31/01/2019 olarak güncellenmiştir.
 
Bilgilerinize rica olunur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.