Bülten Sıra No: 2018/3388

01 Mart 2018, Perşembe

İran TTA Kapsamı Menşe İspat Belgesi Hk.

TİM’den alınan yazıda;

 

Ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında hali hazırda tercihli ticarette “Menşe İspat Belgesi” kullanılmakta olduğu; bu belgenin kullanıldığı durumlarda “Menşe Şahadetnamesi” kullanılmasına ihtiyaç bulunmadığı ifade edilmektedir. Ancak, Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun Aralık 2017 toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan “Menşe Şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret

Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan “Menşe İspat Belgesi” olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife imtiyazları tanındığı anlaşılmıştır.

 

Bahsi geçen toplantıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli ticaret imtiyazlarının sadece “Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceği hatırlatılmıştır. Yapılan istişare sonucunda, İran İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağı belirtilmiş, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatta bir örneği ekte yer alan “Menşe İspat Belgesi”nin düzenlenmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

 

Bu çerçevede, İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, “İran’a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) Menşe Şahadetnamesinin değil, bir örneği ekte yer alan ve “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmekte olan “Menşe İspat Belgesinin” kullanılması gerektiği bilgisinin ihracatçılarımız ile paylaşılmasının

önemli olduğu değerlendirilmektedir.

 

Ek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.