Bülten Sıra No: 2018/3354

07 Şubat 2018, Çarşamba

On Birinci Kalkınma Planının Anket Çalışması

TC. İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nden alınan yazıda;

 

11. Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında ilgide kayıtlı Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve İstişare Toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olmasının önem taşıdığı bildirilmektedir.

 

Etkileşimli ve aşağıdan yukarıya planlama olarak nitelenen anlayışa uygun biçimde, temel kalkınma önceliklerinin tespitinde yerel ve merkezi düzeyler arasında bilgi ve görüş alışverişi, gerek politikaların isabetli şekilde belirlenmesi gerekse planın sahiplenilmesi açısından elzemdir.

 

On Birinci Kalkınma Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan biri de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır. http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr adresinden ulaşılabilecek söz konusu anket, 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacaktır.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.