Bülten Sıra No: 2018/3292

02 Ocak 2018, Salı

AB / Askıya Alma Rejimi ve Otonom Tarife Kotası Açılması

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB)’nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde Ortak Gümrük Tarifesi vergilerinin askıya alınması ile otonom tarife kotası açılmasına ilişkin sırasıyla 1387/2013/AB ve 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüklerini tadil etmek üzere Konsey Tüzük taslaklarının hazırlandığı ve söz konusu taslakların 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yasalaşarak, yürürlüğe girmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

İlgili uygulama kapsamındaki GTİP’ler arasında 4104.41.19 , 5407.10.00 , 5603.11.10 , 5603.11.90 ve 5603.12.90 da yer almaktadır.

 

AB’den ulaşan söz konusu yazı için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.