Bülten Sıra No: 2017/3254

22 Kasım 2017, Çarşamba

İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Sayın Üyemiz,

 

22.11.2017 tarih 30248 sayılı Resmi Gazetede İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile;

 

5503.20.00.00.00 GTİP’li Polyesterlerden Sentetik Devamsız Liflerde (karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış) eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatında aşağıda belirtildiği şekilde 3 (üç) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırılmıştır.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Ek Mali Yükümlülük (Gümrük Kıymeti %)

1.Dönem

2.Dönem

3.Dönem

(21/9/2017-
20/9/2018)

(21/9/2018-
20/9/2019)

(21/9/2019-
20/9/2020)

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

%20

%19,5

%19

 

 

Söz konusu tebliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171122-4.pdf linkinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinize rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.