Bülten Sıra No: 2017/3236

10 Kasım 2017, Cuma

Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlığının Tespiti

TİM’den alınan bir yazıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS) VI. Bölümü’nün A kısmının 2.kuralı gereğince 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

 

Söz konusu yazıda devamla; doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dokumalarında belirtilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti İçin Yöntem 1 ya da Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yüklenenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

 

Ayrıca, ilgili Yönerge’nin 12’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, doğrulanmış, brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteyneri tesisine kabul eden DBA Yetki Belgesine sahip kıyı tesisi işleticisinin, konteyneri gemiye yüklemeden önce söz konusu konteynerin brüt ağırlığını Yöntem-1 uyarınca tespit ederek veya ettirerek yükletene ve taşıyana/hat operatörüne bildirmesi geretiği ve yine aynı maddedin ikinci fıkrası uyarınca doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynelerın gemiye yüklenemediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan Yönerge kapsamında tesislere tanınan yetki belgesi alma süresi muafiyeti 27 Eylül 2017 tarihi ile sona ermiş bulunmakta ve DBA Yetki Belgesi olmayan kıyı tesislerinin, dolu konteynerlerin doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti vermemesi ve DBA belgesi bulunmayan dolu konteynerleri tesisine kabul etmemeleri gerektiği bildirilerek; bu hususlara uyulup uyulmadığının Liman Başkanlıklarınca denetleneceği ve uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgili Yönerge’nin 28’inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı hususları iletilmiştir.

 

Bilginizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.