Bülten Sıra No: 2017/3231

09 Kasım 2017, Perşembe

Tunus’taki İthalat Denetimleri

TİM’den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, Tunus’ta dış ticaret açığının giderek artması ve döviz sıkıntısının önemli boyutlara varması nedeniyle yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi ve artan dış ticaret açığının dengelenmesi amacıyla;

 

  1. Tunus Merkez Bankasının ithalatı öncelikli ve zaruri olmayan bazı ürünlerin ithal işlemleri için Tunus’ta yerleşik bankaları, kredi mektubu vermemeleri ve ithalatçıların hesaplarında fatura bedeli karşılığı Tunus Dinarı bulundurmaları kaydıyla akreditif açılması konusunda talimatlandırdığı bildirilmektedir.

 

Söz konusu yazıda devamla, Tunus Ticaret Bakanlığı ile Tunus Merkez Bankası’nın yayınladıkları ortak genelgeyle, ithalat üzerindeki denetimleri artırmak amacıyla, 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren Tunus’taki ithalatçı firmalara ithal edilecek ürünlerin gümrük işlemleri için hazırlayacakları dosyaya ihracatçı ülkelerin gümrük beyanlarında şeffaflığın sağlanmasının ve fiyatların düşük gösterilmesinin önlenmesinin hedeflendiğinin kaydedildiği ifade edilmektedir.

 

Anılan ürün listesinde tüketim malı niteliğinde olan peynir, doğal bal, çikolata, alkollü içecekler gibi ürünlerin yanı sıra hammadde/ara mal/yedek parça niteliğinde bulunan ya da yerli üretiminde sorun olan kozmetik ürünler, oto yedek parçaları ve mekanik araçların bulunduğu belirtilmektedir.

 

  1. Diğer taraftan, Gümrük İdaresi, Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası ortak tebligatı ile ithalatında Gümrük Çıkış Beyannamesi aranabilecek bazı gıda, kozmetik, plastik, giyim, elektronik, otomotiv sanayi ürünleri ile oyun/eğlence kapsamlı ürünler içeren daha dar kapsamlı ürün listesi de Gümrük İdaresi sitesinde yayınlandığı bildirilmektedir.

 

  1. Bunlara ek olarak, Ticaret Bakanlığı sitesinde kozmetik, oyuncak ve okul malzemeleri ile ilgili uygunluk belgesi aranması suretiyle ürün güvenliği kontrolü yapılması konusunda bir kararın yayınlandığı belirtilmektedir.

 

Yukarıda bahse konu söz konusu 3 (üç) karara konu ürünlerde çakışmalar olması nedeniyle, ihracatçılarımıza yol gösterebileceği düşüncesiyle Tunus Ticaret Müşavirliğimizce anılan ürünleri üç ayrı sütunda bir araya getiren ekli tablo hazırlanmıştır (Ek-1).

 

Bu bilgiler ışığında ihracatçılarımızın Tunus pazarına ihracatlarında söz konusu uygulamalar konusunda ihtiyatlı olmaları gerekmektedir.

 

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Ek: Akreditif için Tunus Dinarı+ GÇB Talep Edilecek+Ürün Güvenliği Listeleri Kümülatif Tablo (11 Sayfa) indirmek için tıklayınız.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.