Bülten Sıra No: 2017/3214

24 Ekim 2017, Salı

OSB ve EB’lere Demiryolu İltisak Hakkı Yapılması Hakkında

TİM’den alınan yazıda;

7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Lojistik Koordinasyon Kurulunda alınan kararlar gereği Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Endüstri Bölgelerinin (EB) demiryolu iltisak hattı yapılması hususunda çalışmalara başlanmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu çalışma kapsamında, iltisak hattı yapılmasının faydalı olacağı düşünülen OSB’ler ve EB’lerin yer alacağı pilot bölge/bölgeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme ile belirlenmiştir. Bakanlık tarafından, EB ve sicil almış OSB’lerin tamamına demiryolu yapılmasının faydalı olacağı, bununla birlikte öncelikli olarak Demiryolu Ulusal Hattı var olan ve OSB yoğunluğu bulunan iller ile belirli bir doluluk oranına ulaşan OSB’lerin ve EB’lerin öncelik olarak ele alınması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, konum ve yük kapasitesi göz önüne alındığında sırasıyla Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Konya ve Ankara illeri, daha sonra teknik altyapısı ve yük kapasitesi değerlendirildiğinde ise Gaziantep, Çankırı Yalınkent, Eskişehir OSB’lerde öncelikli olarak çalışma yapılmasının uygun olacağı iletilmiştir. Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca sunulan öncelikli OSB’lere, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine ve sektör temsilcilerine yönelik olarak önümüzdeki tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır.

Tarihleri bilahare iletilecek olan söz konusu bilgilendirme toplantılarında, sektör temsilcilerine ekte sunulan TCDD tarafından önerilen Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modellerinin tanıtımının yapılması, sektör temsilcilerinin kendi sunacakları modellerin çalışma grubu tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanan raporun Lojistik Koordinasyon Kurulu’nda sunulması hedeflenmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.