Bülten Sıra No: 2017/3213

24 Ekim 2017, Salı

Doğrulanmış Brüt Ağırlık – DBA Belgesi Yetkilendirme Hakkında

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda;

Ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi’nin (SOLAS) VI. Bölümü’nün A kısmının 2. Kuralı gereğince yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu hale getirildiği bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşımacılık dökümanlarında belirtilmesi gerektiği, doğrulanmış brüt ağırlık bilgisi bulunmayan dolu konteynerlerin 01.07.2016 tarihinden itibaren gemilere yüklenmediği belirtilerek “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti için Yöntem 1 veya Yöntem 2 Yetki Belgesine sahip olmayan tartı aleti operatörlerinin ve yükletenlerin 27 Eylül 2017 tarihinden itibaren doğrulanmış brüt ağırlık tespitine yönelik tartım işlemini yapamayacağı, söz konusu tartım hizmetinin Bakanlıkça yetkilendirilen ve www.tmkt.gov.tr adresinde yayınlanan tartı aleti operatörleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ayrıca Yöntem 1 veya Yöntem 2 Yetki Belgesi bulunan ancak DBA Belge Aktarımı Web Servisini kullanmaya başlamayan tartı aleti operatörleri ve yükletenlerin 27 Mart 2017 tarihinden bugüne kadar geçen sürede düzenledikleri her bir “Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi” için gerekli olan ödemeleri, Bakanlık hesabına yatırmaları ve DBA belge aktarım web servis sağlayıcısı ile gerekli bağlantıyı kurma yönündeki çalışmaları 1 Ocak 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği ifade edilmektedir.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.