Bülten Sıra No: 2017/3212

24 Ekim 2017, Salı

Türkiye-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Hakkında

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, ülkemiz ile Singapur arasında akdedilen Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), iç onay sürecinin tamamlanmasını müteakip 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu STA’nın, mal ticaretinin yanı sıra menşe kuralları, ticaret politikası önlemleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması fasılları ile hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansal hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, rekabet ve ilgili hususlar, fikri mülkiyet, şeffaflık ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişine dair konuları da içeren toplam 18 fasıldan oluştuğu ve bu çerçevede, ülkemizin şimdiye kadar müzakere ettiği en kapsamlı STA olduğu ifade edilmektedir.

Anlaşma kapsamında mal ticareti haricinde hizmetler, yatırımlar ve kamu alımları alanlarında kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. Hizmetler fasılları çerçevesinde iki ülke arasında hizmet sunumunun tabi olacağı kurallar düzenlenmiş, hizmetlerin ve hizmet sağlayıcıların pazara giriş koşullarına ve piyasada tabi olacakları muameleye dair öngörülebilirlik sağlanması hedeflenmiştir. Yatırımlar faslı çerçevesinde ise iki ülke yatırımcılarına ve yatırımlarına uygulanacak muamele belirlenmiş, yalnızca sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, yönetim becerisi, uluslararası pazarlara giriş şansını da getiren uluslararası doğrudan yatırımların taraf ülkeler arasında teşvik edilmesi ve taraf ülkelerin hukuki düzeni içinde bu yatırımların korunması hedeflenmiştir.

Ayrıca, anılan Anlaşma ile ülkemizce ilk defa bir STA’da kamu alımları alanında detaylı düzenleme gerçekleştirilmiştir. Anlaşma ile yurtdışı yatırım stoku bakımından dünyadaki ilk 20 yatırımcı ülke arasında yer alan Singapur’un ülkemizdeki mevcut yatırımlarının ivme kazanması, Singapur’dan ülkemize gelecek yabancı yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke işadamları arasında yeni işbirliği ve yatırım imkânlarının yaratılması ve ihracatımızın sektörel ve bölgesel temelde çeşitlendirilmesi suretiyle Asya pazarında rekabet gücümüzün arttırılmasının hedeflendiği bildirilmektedir.

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.