Bülten Sıra No: 2017/3203

20 Ekim 2017, Cuma

5811.00 Kapitoneli Mensucat İthalatında Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ

Sayın Üyemiz,

 

20.10.2017 tarih 30216 sayılı Resmi Gazetede İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22) yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile;

 

1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/24) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5811.00 (5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları hariç) gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlandığı belirtilmektedir.

 

Tebliğ’in devamında, yürütülen soruşturma sonucunda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarar tehdidine neden olduğu tespit edildiği belirtilmektedir. Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporu’na “www.tpsa.gov.tr” internet adresinden Damping ve Sübvansiyon- Bilgilendirme Raporları bağlantıları seçilerek ulaşılmasının mümkün olduğu aktarılmaktadır.

 

Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurul’un kararı ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıdaki tabloda GTP/GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğin tam metnine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171020-8.htm linkinden ulaşılabilir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.