Bülten Sıra No: 2017/3201

20 Ekim 2017, Cuma
İlgili Birim/Kurum: TDH ARGE VE MEVZUAT ŞUBESİ

Çin Menşeli Kapitoneli Mensucat İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Uygulaması Hk.

Sayın Üyemiz

 

20.10.2017 tarihli (Bugün) yayımlanan Resmi Gazetede; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5811.00 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı “aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç)”ın ithalatına yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe girdiği duyurulmuştur.

 

Buna göre, Çin menşeli kapitoneli mensucat ithalatında CIF bedelinin yüzde 17,29'u kadar dampinge karşı önlem uygulanacak olup, uygulamaya tabi tutulan GTİP kodları aşağıdaki gibidir.

 

GTP/GTİP

EŞYANIN TANIMI

MENŞE ÜLKE

DAMPİNGE KARŞI ÖNLEM(CIF BEDELİ %)

5811.00

Aralarına dolgu maddesi konulan bir veya daha fazla dokumaya elverişli madde tabakalarının dikilmesi veya başka şekilde birleştirilmesinden meydana gelen parça halindeki kapitoneli mensucat (58.10 pozisyonundaki işlemeler hariç):

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

17,29%

 

Örme

5811.00.00.01.00

- - Pamuktan olanlar

 

- - Diğerleri:

5811.00.00.05.00

- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından mensucattan olanlar ve elastiki veya kauçuklu olmayanlar

 

- - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:

5811.00.00.19.00

- - - Diğerleri

 

- Diğerleri :

 

- - Pamuktan olanlar:

5811.00.00.21.00

- - - Ağartılmış veya beyazlatılmış olanlar

5811.00.00.29.00

- - - Diğerleri

5811.00.00.30.00

- - Sentetik filamentlerden olanlar

5811.00.00.40.00

- - Suni filamentlerden olanlar

 

- - Diğerleri:

5811.00.00.91.00

- - - Yünden veya ince hayvan kıllarından olanlar

 

- - - Selüloz türevleri veya diğer suni plastik maddeler emdirilmiş, sıvanmış veya bu maddelerle lamine edilmiş olanlar:

5811.00.00.95.00

- - - Vatka veya keçeden olanlar

5811.00.00.96.00

- - - Dokunmamış, örülmemiş olanlar

5811.00.00.99.00

- - - Diğerleri

 

Bilgilerine arz ederiz,Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.