Bülten Sıra No: 2016/2444

MISIR’A İHRACAT YAPAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

11 Şubat 2016, Perşembe
MISIR ÜRETİCİ KAYIT SİSTEMİ
BİLGİ NOTU
 
Mısır’a ihraç edilen belirli ürünler için Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Üretici Kayıt Sistemi” uygulaması başlatılmıştır. İlk olarak 31.12.2015 tarihinde duyurulmuş olan ve 16.01.2016 tarihinde alınan yeni bir karar ile güncellenen söz konusu uygulamanın16 Mart 2016tarihinde itibaren uygulanmasına başlanacaktır.
Söz konusu uygulamaya göre;
 
-Aşağıda detaylı GTİP bilgisi verilen ürünleri Mısır’a mal ihraç eden ülke üreticilerinin veya ticari marka sahiplerinin,Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi - GOEIC’ye kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
-Sisteme kayıtlı fabrikalarda üretilmemiş veya sisteme kayıtlı ticari marka sahibi firmalardan ithal edilmemiş ürünlerinMısır iç piyasasına girişine izin verilmeyecektir.
-Kayıt sistemi sadece fabrikaları veya başka fabrikalara üretim yaptıran ticari marka sahibi firmaları kapsamaktadır. Dolayısıylasadece alım-satım ile uğraşan ve ticari markaları bulunmayan dış ticaret firmaları kayıt yaptıramayacaktır. Bu firmaların Mısır’a ihracat yapabilmeleri içinürünleri aldıkları üreticilerin sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.
-Söz konusu uygulama 16 Mart 2016 tarihinde başlayacağından, söz konusu kayıt başvuru sürecinin bu tarihten önce tamamlanması gerekmektedir.
 
Uygulamaya Tabi Olan Hazırgiyim ve Konfeksiyon Tarife Pozisyonları
61, 62 ve 63 başlıklı gümrük tarife istatistik pozisyonları – GTİP’lerin hemen hemen tamamı için üretici kayıt sistemi uygulamasına tabi olup,hariç tutulan pozisyonlaraşağıda listelenmektedir:
·6113.0010
·6114.3010
·6115.10
·6116.1010
·6210.1010
·6210.2010
·6210.3010
·6210.4010
·6210.5010
·6211.3910
·6211.4910
·6212.2010
·6212.9010
·6216.0010
·6217
Uygulamaya Tabi Olan Tekstil Tarife Pozisyonları
Söz konusu uygulamaya tabi olan tekstil ürün GTİP’leri aşağıda sıralanmakta olup aynı zamanda 57 fasıl başlıklı “Halılar ve Dokumaya Elverişli Maddelerden Diğer Yer Kaplamaları”nın tamamı da kayıt sistemi uygulamasına tabi tutulmuştur:
·5007
·5111
·5112
·5113
·5208
·5209
·5210
·5211
·5212
·5309
·5311
·5407
·5408
·5512
·5513
·5514
·5515
·5516
·57
·5801
·5802
·5804
·5805
·5809
·5810.1090
·5810.91
·5810.92
·5810.99
·60
Başvuru Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar
-Söz konusu başvurunun GOEIC’yeelden yapılma zorunluluğu vardır. Aynı zamanda GOEIC’nin internet sitesinden online başvuru imkanı da bulunmakta olup, online başvurunun sadece ön bilgi almak ve sunulacak evrakların uygunluğunun başvuru öncesinde öğrenilmesi amacıyla kullanılabileceği ifade edilmektedir.
GOEIC Adres:1. Maarouf Street, off Ramsis st., Downtown, Kahire / MISIR
GOEIC Telefon:+202 – 25777223 / 25788641 / 25797334
-Kayıt yaptıracak fabrikalar için gerekli belgeler ile ticari marka sahipleri için gerekli belgeler ayrı olup, liste halindeekte yer almakta olup, aynı zamanda doldurulacak formların örnekleri de yer almaktadır.İndirmek için lütfen tıklayınız.(Söz konusu listeler Kahire Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanmıştır.)
-Kayıt için istenen tüm evrakların, ilgili Ticaret Odası tarafından onaylanması gerekmektedir.
-Onaylanan evrakların ve tercümelerinin Mısır’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu’na sunularak onaylatılması gerekmektedir.
-Başvuru evrakları Arapça olup, nihai başvuruda evrakların İngilizce tercümesi kabul edilmemektedir.
İTKİB Genel Sekreterliği
Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.