Bülten Sıra No: 2004/67

- Bazı Halı ve Kilimlerde, Belirlenen CIF Fiyatın Altındaki İthalat İçin Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır.<br>

28 Temmuz 2004, Çarşamba
  • Bazı Halı ve Kilimlerde, Belirlenen CIF Fiyatın Altındaki İthalat İçin Gözetim Uygulaması Başlatılmıştır.

İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde,ilişikteki tabloda G.T.İ.P’ları belirtilen bazı halı ve kilimlerin, yalnız karşısında gösterilen CİF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetmeksizin gözetim uygulaması , 18.07.2004 tarih 25526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/2 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Gözetim uygulaması kapsamına alınan maddeler anca Dış Ticaret Müsteşarlığnca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

5701.10.10.00.11

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.10.91.00.11

Orta halı (dm2 de 858-1600 düğüm olanlar) (Text 58)

100 $/m2

5701.10.91.00.12

Kaba halı (dm2 de 858 den az düğüm olanlar) (Text 58)

100 $/m2

5701.10.93.00.11

Orta halı (dm2 de 858-1600 düğüm olanlar) (Text 58)

100 $/m2

5701.10.93.00.12

İnce halı (dm2 de 1600 den fazla düğüm olanlar) (Text 58)

100 $/m2

5701.10.99.00.00

Metresinde 500'den fazla çözgü ipliği düğümü olanlar (Text 58)

100 $/m2

5701.90.10.00.11

El yapımı olanlar (text 58)

300 $/m2

5701.90.10.00.21

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.90.10.00.31

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.90.10.00.41

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.90.90.10.11

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.90.90.90.11

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5701.90.90.90.21

El yapımı olanlar (text 58)

100 $/m2

5702.10.00.10.00

Jütten ve hindistan cevizi (koko) liflerinden kilimler (Text 59)

30 $/m2

5702.10.00.90.11

Yünden ve ince hayvan kıllarından kilimler (Text 59)

30 $/m2

5702.10.00.90.19

Diğerler (Text 59)

30 $/m2

5805.00.00.00.00

El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın ) (Text 60)

100 $/m2Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.