Bülten Sıra No: 2004/63

Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü’nün “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kotaların Kaldırılması Sonrası Asya Ülkelerinden Kaynaklanan Tehdidin Ülkemizin İç ve Dış Pazarlarına Muhtemel Etkileri” Raporu

14 Temmuz 2004, Çarşamba

Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü’nün “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kotaların Kaldırılması Sonrası Asya Ülkelerinden Kaynaklanan Tehdidin Ülkemizin İç ve Dış Pazarlarına Muhtemel Etkileri” Raporu

 

Bilindiği üzere, dünya ticaretinin global düzeyde serbestleştirilmesini sağlamak amacıyla Uruguay Round çerçevesinde yürütülen çok taraflı ticaret müzakereleri neticesinde uygulanmakta olan tekstil ve konfeksiyon kotaları, 1994 yılında imzalanan Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması (ATC) kapsamında 2004 yılı sonu itibariyle uygulamadan kaldırılacaktır.

 

Bu kapsamda, 2005 yılında kotaları kaldırılacak kategoriler bazında özellikle Uzak Doğu ülkelerinden kaynaklanacak rekabet baskısının ülkemizin ithalatı ile en önemli ihracat pazarlarımız olan AB ve ABD pazarlarındaki paylarımız üzerindeki muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı AB Genel Müdürlüğü tarafından “Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Kotaların Kaldırılması Sonrası Asya Ülkelerinden Kaynaklanan Tehdidin Ülkemizin İç ve Dış Pazarlarına Muhtemel Etkileri” başlıklı bir rapor hazırlanmış olup, anılan rapora aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

 

Rapora ulaşmak için tıklayınız.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.