Bülten Sıra No: 2004/44

- Avrupa Birliği(AB) Pazar Giriş Veri Tabanı Tanıtım Toplantısı hk.<br> - Poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucatlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı<br> - Kayarak İşleyen Fermuarlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı<br>

09 Haziran 2004, Çarşamba

-Avrupa Birliği(AB) Pazar Giriş Veri Tabanı Tanıtım Toplantısı hk.

-Poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucatlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

-Kayarak İşleyen Fermuarlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

- Avrupa Birliği(AB) Pazar Giriş Veri Tabanı Tanıtım Toplantısı hk.

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda AB Pazara Girişi Veri Tabanının Türkiye’den firmaların erişimine sunulduğu ve bu veri tabanındaki tüm bölümlerin ülkemiz firmaları tarafından daha etkin bir şekilde kullanılması için 17 Haziran 2004 tarihinde 10.30-12.30 saatleri arasında Dış Ticaret Müsteşarlığı Uğur Ercan Toplantı Salonu’nda (Ankara) AB Komisyonu Yetkilisi Jean Jack Viella’nın katılımıyla tüm firmaların katılımına açık genel bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.

Sözkonusu veri tabanında, üçüncü ülke tarafından ithalata uygulanan gümrük verileri ve diğer eş etkili kesintiler, talep edilen ticari belgeler, tarife ve tarife dışı engeller konusunda birçok yararlı bilgi yeralmaktadır.

AB Pazara Girişi Veri Tabanına http://mkaccdb.eu.int/ linkinden ulaşmak mümkündür.

- Poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucatlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 5903.20 gümrük tarife pozisyonunda yeralan “poliüretan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat” lara yönelik olarak, Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretime zarar verdiği iddiasıyla, 3577 sayılı İthalatta Haksız rekabetin önlenmesi Hakkında Kanun, 30.10.1999 tarihli ve 23861 sayılı Tesmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmisi Hakkında Ynetmelik hükümleri çerçevesinde, 07.06.2004 tarih 25485 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 2004/11 sayılı tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır.

- Kayarak İşleyen Fermuarlarda Anti Damping Soruşturması Başlatıldı

9607.11 ve 9607.19 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan “kayarak işleyen fermuarlar” ın Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olanlarının, Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği iddiasıyla, anılan ülke menşeli sözkonusu maddelerin ithalatına karşı önlem alınması istemiyle yapılan başvuru, şikayetçi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğine haiz olmaları nedeniyle kabul edilmiş olup, 07.06.2004 tarih ve 25485 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde 2004/13 sayılı tebliğ ile soruşturma başlatılmıştır.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.