Bülten Sıra No: 2004/20

15 Nisan 2004, Perşembe
İlgili Birim/Kurum: UYGULAMA ŞUBESİ

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri DİİB İşlemleri Esasları Hk. <br>

 

            Tekstil ve Konfeksiyon Sektörleri DİİB İşlemleri Esasları Hk. 

            Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 26.03.2004 tarih, 1470 sayılı telefaks talimatlarında, anılan tarihten itibaren Tekstil ve Konfeksiyon  Sektörüne ilişkin Dahilde İşleme İzin Belgesi taleplerinde;

 

1. Tekstil ve Konfeksiyon Sektörlerinde Sektörel Dış Ticaret Şirketleri ve Dış Ticaret Sermaye Şirketleri hariç imalatçı olmayan ihracatçı firmalara Dahilde İşleme İzin Belgesi verilmemesi,

 

2. NE:30/1’in altındaki pamuk ipliği ithalatı için Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmemesi,

 

3. İlgili Mevzuat gereği Dış Ticarete konu olan bütün malların ithalat ve ihracatında Gümrük Beyannamesi’nde eşyanın sadece değerinin değil aynı zamanda miktarının da beyan edilmesi,

     Bu çerçevede, firmaların Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurularında ithalata ve ihracata konu malların miktarlarının “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan G.T.İ.P.nun karşısındaki birim/birimlerin yanı sıra her halükarda “kg” üzerinden beyan edilmesi,

 

4. Dahilde İşleme İzin Belgesi İşlemlerinde, iplik ve kumaş cinsinin ayrıntılı olarak belirtilmesi(elyaf oranları, kumaş eni, m² ağırlığı, ham, ağartılmış, boyalı, baskılı, örme, dokuma v.b.)

 

5. Dahilde İşleme İzin Belgesi işlemlerinde ihraç ürünleri ile ilgili sarfiyat tablosundaki fire oranlarının, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca belirlenen fire oranlarına ve ayrıca Kapasite Raporundaki fire oranlarına uygun olarak hazırlanması,

 

6. Dahilde İşleme İzin Belgesi başvurularının, gerekli bilgi ve belgelerin imza sirkülerinde firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi ve kişilerce adı ve soyadı belirtilerek imzalanması ve firma kaşesinin kullanılması gerektiği hususları belirtilmektedir.

  

Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.