Bülten Sıra No: 2004/176

Ziraat Bankası ve KOSGEB Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında Kullandırılan “ İhracatı Destekleme Döviz Kredisi “ Hk.

26 Kasım 2004, Cuma

 

            Ziraat Bankası ve  KOSGEB  Arasında İmzalanan Protokol Kapsamında  Kullandırılan “ İhracatı

            Destekleme Döviz Kredisi “ Hk.

 

KOSGEB ile Ziraat Bankası Arasında imzalanan Protokol kapsamında İhracatçı

KOBİ’lere destek için 0 faizli İhracatı Destekleme Döviz Kredisi verilecektir.

Sözkonusu kredinin kullandırım  esasları ekte yeralmakta olup,  üyelerimiz detaylı bilgi için kendilerine yakin bir  Ziraat Bankası Şubesi’ne ve aşağıda yeralan adreslere uulaşabilirler.

www.ziraatbank .com.tr T.C.Ziraat Bankası A.Ş.  III.Bölge Başkanlığı-Pazarlama Bölümü

0212 543 62 22 / 2042-2043-2027

 

Krediden Faydalanabilecek Firmalar

·         İmalat Sanayinin herhangi bir sektöründe faaliyet gösteren,

·         En çok 150 kişi çalıştıran,

·         Ürettiği malları ihraç eden veya ihracat kayıtlı satış yapan,

·         Kambiyo Mevzuatına göre döviz kredisi kullanma ehliyetine sahip olan firmalardır.

 

      Kredi’nin Özellikleri :

·         En çok 100.000 (Yüzbin) ABD Doları tutarındadır.

·         Vadesi en çok 6 aydır.

·         Vade sonunda  sadece anapara geri ödenir.

·         Anaparanın vadesinde ödenmesi koşuluyla, herhangi bir faiz ödemesi yoktur.

·         Kredinin borcunu zamanında ödeyip, ihracat taahhüdünü kapattıktan sonra 30 gün geçmesi kaydıyla bir sene içinde 2 kez kullanılabilir.

 

 

      Başvuru İçin Gereken Belgeler:

      Yukarıda sıralanan tüm özellikleri taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler;

·         İhracatçı olduklarına ilişkin ihracat belgeleri,

·         En çok 150 kişi istihdam ettiklerine ilişkin SSK bildirgeleri,

·         Üretici firma olduklarına ilişkin kapasite raporu veya sanayi sicil belgesi

·         Firmanın kredi değerliğinin tespitine ilişkin mali tablolar ile mizan,

·         Oda kayıt sureti,

·         Vergi levhası fotokopisi gibi diğer belgeler ile başvurabilirler.

 

Kredinin Teminatları

 

- Maddi Teminat

Gayrimenkul İpoteği,

Gerçek Müşteri Çek Senedi,

Taşıt Rehni v.b.

-Kefalet

Ortakların kefaleti ile kredi itibarı yüksek gerçek veya tüzel kişi kefaleti

-Likit Değerler

Nakit, Mevduat, DTH, Repo, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili v.b.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.