Bülten Sıra No: 2004/17

06 Nisan 2004, Salı
İlgili Birim/Kurum: GENEL SEKRETERLİK

- GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Geçici Anti-damping Vergisi Konulması Hk.<br> - G.Kore Menşeli 5402.43 G.T.İ.Pozisyonlu PES İpliklerde Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Talebi Hk.<br> - Nijerya Hükümeti Tarafından Bazı Ürünlerin İthaline Yasak Konulması Hk.<br>

 

GAC’ne Yönelik Akrilik Mensucat İhracatına Geçici Anti-damping Vergisi Konulması Hk.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdari Komisyonu’nun 23 Mayıs 2003 tarihinde ülkemiz menşeli battaniyelik akrilik kumaş ithalatına karşı başlatmış olduğu damping soruşturmasında, anılan Komisyon 13 Şubat 2004 tarihinden itibaren 6 aylık süre için ülkemiz menşeli akrilik kumaş ithalatında, Sesli Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için 11.78 Rand/Kg; diğer ihracatçı firmalar için ise 15.50 Rand/Kg oranlarında dampinge karşı geçici vergi konulmasına karar vermiştir.

 

G.Kore Menşeli 5402.43 G.T.İ.Pozisyonlu PES İpliklerde Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Talebi Hk.

5402.43 G.T.İ.Pozisyonundaki Polyester ipliklerin Güney Kore’den ithalatında, 30.11.1999 tarihinden bu yana uygulanan kesin anti damping vergisi önlemi 30.11.2004 tarihinde sona erecektir.

Ancak, süre bitiminden önce yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket eden gerçek veya tüzel kişi veya kuruluşların, üreticisi bulundukları anılan ürünlerin ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı verginin kalkması halinde, dampingin ve zararın devam edebileceğini veya tekrarlanabileceğini gösteren yeterli bilgi ve belgelerle birlikte yazılı olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebilde bulunabilirler.

Bu yöndeki yeterli delilleri içeren başvuruların ilgili önlemin sona erme tarihinden en az üç ay önce ;

T.C Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat genel Müdürlüğü, Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/Ankara

Tel: 0312 204 77 02 veya 0312 204 77 22

Faks: 0312 212 87 65

E-posta: damping@foreigntrade.gov.tr

Adresine ulaştırılması gerekmektedir.

 

Nijerya Hükümeti Tarafından Bazı Ürünlerin İthaline Yasak Konulması Hk..

Nijerya Hükümeti tarafından, 7 Nisan 2004 tarihinden itibaren, tekstil ve konfesiyon ürünleri ile ayakkabı ve çantaların yeraldığı pek çok ürünün de iç lerinde yeraldığı ithali tamamen yasaklanacak mallara ilişkin liste yayımlandı.

Anılan gruplarda yeralan ancak yasaklama dışı bırakılan ürünlere ilişkin liste aşağıda yeralmaktadır.

 1. Textile fabrics of all types and articles thereof, chapter’s 50-63, but excluding:
 1. Nylon tyre core- H.S. Code 5902.1000-5902.9000
 2. Multifilament Nylon Chafer fabric and tracing cloth H.S.Code 5111.2000;5112.2000 and 5901.9000
 3. Mattrass Tickings- H.S.Code 5903.1000-5903.9000
 4. Narrow Fabrics- H.S.Code 5806.1000-5806.4000
 5. Trimming and Linings- H.S.Codes 5909.0000;6117.9000;5808.9000;6003.0000,6307.9000
 6. Made-up Fishing nets-H.S. Code 5608.1100
 7. Mosquito Netting Materials – H.S. Code 5608.1900 and 5608.9000
 8. Gloves for Industrial use- H.S. Code 6116.1000-6116.9900
 9. Canvas Fabrics for Manufacture of Fan Belts- H.S.Code 5907.0000,5908.0000
 10. Moulding cups Lacra- H.S. Code 6212.9000
 11. Elastic Bands- H.S.Code 5604.9000
 12. Motifs- H.S.Code 5810.1000-5810.9000
 13. Textile Fabrics and articles for Technical use- H.S.Code 5911.1000-5911.9000
 14. Transmission and conveyor belt or belting of textile materials-H.S.Code5910.9000
 15. Polypropylen primary backing material- H.S.Code 5512.1100-5512.9900
 16. Fibre rope- H.S.Code 5607.1000-5607.9000
 17. Mutilated rags-H.S.Code 6310.1100
 18. Sacks and bags- H.S.Code 6305.1000 and 6305.2000
 1. Men’s footwear and Bags of leather and plastic’s (excluding ladys)- H.S.Code 3926.2000, 6401.1000-6405.9000, 4202.1100-4202.9000
 2. Soap and Deterget- H.S.Code 3401.1100-3402.9000
 3. Furniture- H.S.Code 9401.1000-9401.9000;9403.1000-9406.0000
 4. Assembled Bicycles (excluding CKD) – H.S.Code 8712.0000
 5. Flowers (Plastics and Fresh)- H.S.Code 0603.1000-0603.9000, 6702.1000-6702.9000
 6. Fresh Fruits- H.S.Code 0801.1100-0814.0000
 7. Cutlasses, Axes, Pick axes, spades, shovels- H.S.Code 8201.1000-8201.9000
 8. Wheel barrows- H.S.Code 8716.8000
 9. Pork and pork products, beef and Beef products, mutton, lamb and Goat Meat- H.S. Code 0210.1900,1602.4900,0202.2000, 1602.5000, 0204.4200, 0204.4300, 1602.9000, 0204.1000, 0204.2200, 0304.3000; 0210.7900, 0204.5000, 0208.9000, 0210.9900 and 1602.9000
 10. Tooth pates- H.S.Code 3306.1000
 11. Pencils- H.S.Code 9609.1000-9609.9000
 12. Ball poşnt pens- H.S.Code 9608.1000
 13. Plastic Plates, Knives, Spoons, Forks, Cups, Buckets, Bowls, Bins Container and hangers- H.S.Code 3924.1000-3924.9000
 14. Barytes and Bentonites- H.S.Code 2508.1000,2508.1000.1900
 15. Vegetable Oils- H.S. Code 1507.1100-1516.2000
 16. Corrugated Boards and Cartons- H.S.Codes 4808.1000;4819.1000-4819.6000
 17. Live and dead Birds- H.S.Code 0106.3100-0106.9000; 0208.9000,0210.9900


Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.