Bülten Sıra No: 2004/164

-Mısır Tarafından Tekstil ve Konfeksiyon İthalatında Uygulamaya Konulan Yeni Firma Kayıt Sistemi Hk.<BR>

18 Kasım 2004, Perşembe

-Mısır Tarafından Tekstil ve Konfeksiyon İthalatında Uygulamaya Konulan Yeni Firma Kayıt Sistemi Hk.

 

Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda 27 Eylül 2004 tarihli Mısır Resmi Gazetesi’nde yayımlanan 161/2004 sayılı Kararla tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatında Firma Kayıt Sistemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur.

Bu Karar’a göre,  Mısır’a tekstil ve konfeksiyon ürünleri ihraç etmek isteyen üçüncü ülke firmaları tarafından Mısır Dış Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İthalat ve İhracat Kontrol Genel Müdürlüğü’ne kayıt yaptırılarak onay alınması gerekmektedir.

Kayıt için Firma’nın hukuki temsilcisi veya ürünleri ithal eden firma tarafından aşağıdaki belgelerle başvuruda bulunulmalıdır:

         -Fabrika ruhsatının bir sureti

         -Fabrikanın hukuki yapısı ve ürettiği ürünlerle ilgili belge,

         -Fabrika’nın ticari markası ile sahiplerince izin verilmek suretiyle üretimi yapılan ticari markalar,

         -Fabrika kalite kontrol sisteminin varlığını gösterir belge, bu belgenin en yüksek onay makamından onaylanması gerekmektedir.

         Bilgileriniz ve Mısır’ın sözkonusu uygulamasından kaynaklanan sorunlarınız konusunda Birliğimiz AB-GB ve Anlaşmalar Şubesi (ab@itkib.org.tr) ile temasa geçmeniz  rica olunur.Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.