Pazara Giriş Belgeleri Destekleri

 

Pazara Giriş Belgeleri Desteklerine İlişkin Karar

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2014-8)(12.11.2016)

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri(EK 5 Güncelleme – 04.01.2018)

 
 
 
Başvuru için Gerekli Belgeler :

                                                   Ek-2 Başvuru Dilekçesi 
                                                  
Ek-3 Başvuru Formu (Belge-Sertifika-Rapor) 
                                                  
Ek-6 Taahhütname 
                                                  
Ek-7 Beyanname