Pazara Giriş Belgeleri Destekleri

DUYURU:

01.01.2021 öncesinde yapılmış başvurular için tüm işlemler KEP üzerinden devam edecektir.

01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihi itibari ile tüm başvurular DYS üzerinden yapılacaktır. Sisteme giriş yapmak için tıklayınız.

 

2014-8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve Genelge​

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (29.01.2021)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler  ve Dikkat Edilecek Hususlar

Başvuru için Gerekli Belgeler:
                                                
                                                   Ek-2 Başvuru Dilekçesi
                                                   Ek-3 Başvuru Formu (Belge-Sertifika-Rapor)
                                                   Ek-4 Başvuru Formu (Test Raporları)
                                                   Ek-6 Taahhütname
                                                   Ek-7 Beyanname
                                                   Ek-8 Test Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu
 
 

HATIRLATMA: Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında