Pazara Giriş Belgeleri Destekleri

Pazara Giriş Belgeleri Desteklerine İlişkin Karar

Toplantı Sunumları (19.01.2019)

Şube Sunumu ( 19.01.2019)

Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi(2014-8-1) (Değişiklik - 20.08.2019)

Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri (EK 5 Güncelleme – 22.04.2019)

 
Destek Oran ve Limitleri Özet Sunumu(Güncelleme: Ağustos 2018)
 
Başvuru için Gerekli Belgeler :
                                                
                                                   Ek-2 Başvuru Dilekçesi(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                  
Ek-3 Başvuru Formu (Belge-Sertifika-Rapor)(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                   Ek-4 Başvuru Formu (Test Raporları)(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                  
Ek-6 Taahhütname 
                                                  
Ek-7 Beyanname(Değişiklik - 14.02.2018)
                                                   Ek-8 Test Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosu 
 
 
 

HATIRLATMA: Yurt İçinde Türk Parası Haricinde Düzenlenen Belgelerin Destek Kapsamından Çıkarılması Hakkında