Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)'inde Düzeltme

 DÜZELTME

 

 (10/07/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 

 

7/7/2010 tarihli ve 27634 sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan, İhracat 2010/9 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “5 inci” ibaresi; Dış Ticaret Müsteşarlığının 8/7/2010 tarihli ve 27158 sayılı yazısı üzerine “4 üncü” olarak düzeltilmiştir